LWPS

LWPS komt op voor uw belang als schapenhouder

Landelijke Werkgroep

Door het ministerie erkend

De LWPS is ontstaan in 1994 als belangenhartiger voor de schapenhouder. Onderwerpen zoals het opkomen van de mestwetgeving en ooipremie waren de voornamelijkste reden voor de oprichting.

De LWPS is door het ministerie erkend en continu actief om door de EU en het ministerie van LNV opgelegde regelgeving dusdanig te beïnvloeden. Zodat deze regelgeving voor de schapenhouder van vandaag geen extra belemmering in het werk vormen.

Een actueel onderwerp is bijvoorbeeld het verkrijgen van een financiële vergoeding voor particuliere schaapskuddes die ingezet worden voor natuur, landschap- en dijkbeheer.

Ook de kwaliteit van het I&R systeem en de kosten ervan staan hoog op de agenda.

Ons doel is het opkomen voor de belangen van de schapenhouderij. Door gezamenlijk optreden kunnen we veel bereiken.

Professionle Schapenhouders

Bewust in de sector

Na vele jaren inspanning van voorzitter Erich Rhöse en secretaris Luuc Bos werd het vorig jaar tijd om het stokje over te dragen aan een jongere generatie. Het voltallige bestuur bestaat dan ook uit bestuurders die het brood volledig uit de schapenhouderij moeten verdienen. Dit heeft het grote voordeel dat men weet wat er speelt in de sector, en dat men daarop kan inspelen. Als LWPS hebben we er dan ook bewust voor gekozen dat elke hoek door een bestuurslid vertegenwoordigd wordt, zoals natuurbeheer, intensief, extensief en de handel.

Om de belangen van de sector te behartigen is mandaat belangrijk en is uw input van zeer grote waarde. U kunt ons direct benaderen met problemen waar u tegen aan loopt in uw bedrijfsvoering. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd waarbij alle actuele onderwerpen aan bod komen, en de koers van de LWPS wordt bijgesteld indien nodig.

Aanvullend hierop zullen wij bij noodzaak met problemen in de praktijk extra ledenavonden organiseren waaraan u kunt deelnemen.