OVER LWPS

Wat heeft de LWPS de afgelopen jaren bereikt:

 • Het regelen van de grondgebruikersverklaring waar door bedrijven zonder eigen grond geen problemen met de minas kregen.
 • Een I&R-regeling die tot op heden zo laag mogelijke administratie lasten geeft en op bedrijven nog te hanteren is. Het ministerie van LNV had na de MKZ-crises een veel complexer en vooral duurder systeem voor ogen.
 • Het afschaffen van een vervoersbewijs voor verplaatsingen binnen het eigen bedrijf.
 • Aanpassing van de 30-dagen regeling-,later 21-dagen regeling waardoor uitscharen mogelijk bleef.
 • Aanpassing rammenverordening; onnodige,in de praktijk niet uitvoerbare regels zijn door onze inbreng geschrapt en de administratieve lasten geminimaliseerd.
 • Het regelen van het uitweiden in het najaar/winter zonder administratieve rompslomp.
 • Een I&R-regeling die tot op heden zo laag mogelijke administratieve lasten geeft en op bedrijven nog te hanteren is.
 • Fatsoenlijke financieringvanschaapskuddes die voor natuur- en dijkbeheer ingezet worden.
 • Afschaffing van de rammenverordening: scrapie is geen gevaar voor de volksgezondheid, verplicht fokken op scrapieongevoeligheid is vanuit dit oogpunt niet meer nodig.

OVER LWPS

Waar is de LWPS nu actief mee bezig:

 • Verbetering huidige I&R, het doel is een efficiënte regeling tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Extra financiële steun voor schaapherders.
 • Gescheiden categorie schaap / geit mest normen.
 • 21 dagen regeling van tafel.
 • Extra financiële steun voor zuiveren van database I&R.
 • Btw tarief voor natuurbeheer van 21% naar 6%.
 • Vereenvoudigen van de gecombineerde opgave.
 • Opkomen voor meer rendement in de schapenhouderij door laste verlichting.